Hakkımızda


Ordulu Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak, zenginleştirecek, verimlilik ve üretkenliğini arttıracak ürün ve çözümlerin sağlanması için ülkemizin savunma sanayii alanında ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla milli çözümler üretmek üzere Ankara’da kurulmuştur.

Müşteri odaklı özel yazılım geliştirme hizmetleri ile birlikte etkili teknik sistem/yazılım yaklaşımları ve uzman/deneyimli kadrosu ile güvenli haberleşme, görüntü aktarma merkezi sistemleri , görüntü işleme sistemleri ve büyük veri alanlarında yürütmekte olduğu Ar-Ge çalışmaları ile kısa sürede hayata geçirdiği ulusal projelerle yetkinliğini kanıtlamıştır.

"Toplam Kalite Yönetimini" yönetim felsefesi olarak benimsemiş savunma sanayii teknolojileri, iletişim ve dijital dönüşüm alanlarında uzman, deneyimli kadrosu ile danışmanlık, yazılım geliştirme, sistem entegrasyon ve donanım işlevlerini bütünleşik olarak sağlamak, ulusal ve uluslararası pazarda sürdürülebilir rekabetçi ve güvenilir firmalar arasında yer alarak dünyadaki tüm teknolojik yenilikleri izleyip, katma değerli ve inovatif ürünler ile üstün bir hizmet anlayışı sunmaktır.

Savunma Sanayi ve Bilişim Teknolojileri alanında yüksek kalitede hizmet ve nitelikli iş gücü ile, kritik ve yenilikçi yazılım ve sistem çözümlerini müşteri odaklı ve uzun vadede oluşabilecek ihtiyaçları gözeterek sunan, dünya çapında teknolojik gelişmelere öncülük eden, sürekli gelişen ve değişen yapısı ile bilgi teknolojileri alanında dünya çapında bir oyuncu olmak ve aynı zamanda yerli ve milli teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunan ulusal firmalar arasında öncü olmak.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir. Bu amaca ulaşmak için kalite politikamız ile; Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı, Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini, İlgili tarafların memnuniyetlerini arttırmaya yönelik sistemler geliştirmeyi, Operasyonlarımız süresince topluma ve çevreye herhangi bir zarar vermeden müşterilerimize maksimum fayda sağlamak amacıyla işletme fazlarına dahil olan tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize en iyi seviyede profesyonel ve teknik standartları yakalayacak şekilde kapsamlı eğitimler vermeyi ve eğitim etkinliklerini ölçerek sürekli gelişmeyi, Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı ve kaynaklarımız çerçevesinde müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı, Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı değerlemeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı, Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürekli kılmayı ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızın katılımıyla uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi. Taahhüt etmekteyiz

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir. Bu amaca ulaşmak için çevre politikamız ile; Tüm tesislerimizde ulusal ve uluslararası standartlarda sağlık, güvenlik, gizlilik, çevresel ve sosyal risk analizleri yaparak, aksiyon planları oluşturup süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemlerini birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı ve tüm paydaşlarımızda iletişimi en üst düzeyde tutmayı, Doğal çevremizi ve biyolojik çeşitliliği korumayı; bu maksatla çevre boyutlarımızı kontrol altına alarak, kirliliği önlemeye, atıkları azaltmaya, geri dönüşüm oranını artırmaya ve doğal kaynakların kullanımını azaltmaya yönelik önlemler almayı ve insana ve çevreye saygılı olmayı, Enerji verimliliğini ve tasarrufunu arttırmaya yönelik hizmet ve malzeme kullanmayı, Operasyonlarımız süresince topluma ve çevreye herhangi bir zarar vermeden müşterilerimize maksimum fayda sağlamak amacıyla işletme fazlarına dahil olan tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize en iyi seviyede profesyonel ve teknik standartları yakalayacak şekilde kapsamlı eğitimler vermeyi ve eğitim etkinliklerini ölçerek sürekli gelişmeyi, Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlara uyarak beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürekli kılmayı ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızın katılımıyla uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi. Taahhüt etmekteyiz

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir. Bu amaca ulaşmak için isg politikamız ile; Tüm tesislerimizde ulusal ve uluslararası standartlarda sağlık, güvenlik, gizlilik, çevresel ve sosyal risk analizleri yaparak, aksiyon planları oluşturup süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemlerini birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı ve tüm paydaşlarımızda iletişimi en üst düzeyde tutmayı, Acil durumlarda müdahale edebilecek şekilde yapılanarak çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, toplumun ve çevrenin güvenlik altına alınmasını operasyonlarımıza entegre edilmesini, Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlara uyarak beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürekli kılmayı İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızın katılımıyla uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi. Taahhüt etmekteyiz

ORDULU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. olarak ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli geliştirmek için; Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde bilgi güvenliğinin üç temel üyesi olan bütünlük , gizlilik ve erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı, Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı, Bilgi Güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak alınarak , personellerimizde bilgi güvenliği farkındalığı yaratmayı, Bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğan risklere maruziyetinin sınırlanmasını, yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun sağlanmasını, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütmeyi ve kesintisiz hizmet vermeyi, Bilgi Güvenliği Politikamız olarak benimsemiş bulunmaktayız.

GRUP ŞİRKETLERİ

Erbul
ORDULU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

+90 (312) 443 02 00

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi, No: 280/G, Çankaya, Ankara, Türkiye