ARZ : Coğrafi Bilgi Sistemi

Yeni nesil 3 Boyutlu sanal küre.


ARZ, Coğrafi Bilgi Sistemi yeni nesil 3 Boyutlu sanal küre uygulamasıdır. ARZ Coğrafi Bilgi Sistemi esnek yapısı ve kolay yönetilebilir arayüzü ile savunma teknolojileri alanında CBS ihtiyaçlarına çözüm sağlamaktadır. ARZ CBS uygulaması savunma sistemlerine kolaylıkla entegre olabilmekte, sistemlere CBS yeteneklerini kazandırmaktadır.

Sistemin Ana Özellikleri


Vektör ve Raster Katman

3D Küre Üzerinde Arazi Modeli

Mekansal Sorgulama

Adres Bilgi Sistemi

Yetkilendirme Mekanizması

Gerçek Uydu Görüntüleri

Katman ve Kullanıcı Yönetimi

Uçuş Simülasyonu

3D Modeller